LEADERPROJEKT

Leaderprojektet ”Burträsk Experience – en turistisk destination i världsklass” är finansierat av EU Landsbygdsfonden tillsammans med Skellefteå älvdal.
Syftet med projektet, som pågår tre år och avslutas i september 2021, är att turistanläggningar i Burträskbygden samverkar för att skapa en turistisk destination i världsklass genom att stärka de gemensamma produkterna, förbättra värdskapet, skapa lättillgängliga försäljningskanaler, utbilda lokala turistambassadörer samt genom att skapa marknadsföringsmaterial på flera olika språk för att även nå den internationella marknaden.